995

 1. kjhamelin
 2. Mythfit
 3. SEN-5241
 4. PCF
 5. adam01364
 6. pher
 7. huckleberg
 8. thekennygreene
 9. kozmo2k4
 10. sw1shers
 11. LongShotMfg
 12. LongShotMfg
 13. ronaldbparks
 14. serialz_1
 15. h34choctaw
 16. Dave870
 17. babaloot
 18. brothergene
 19. Datsun40146
 20. William Spitzer