995

 1. Mudpuppy
 2. kjhamelin
 3. Mythfit
 4. SEN-5241
 5. PCF
 6. adam01364
 7. pher
 8. huckleberg
 9. thekennygreene
 10. kozmo2k4
 11. sw1shers
 12. LongShotMfg
 13. LongShotMfg
 14. ronaldbparks
 15. serialz_1
 16. h34choctaw
 17. Dave870
 18. babaloot
 19. brothergene
 20. Datsun40146